Навчання працівників на підприємстві

Однією з найбільш ефективних форм оперативного підвищення професійних знань і навичок працівників є навчання. Для цього необхідно проводити його регулярно і якісно. Необхідно застосовувати технічні засоби — тренажерні навчальні комплекси, інтерактивні навчальні програми з можливістю контролю знань. Такі комплекси дозволяють підвищити кваліфікацію за рахунок поглибленого вивчення пристроїв, імітації та аналізу різних нештатних ситуацій, набувати і вдосконалити навички пошуку та усунення несправностей.З розвитком технічних можливостей, будь то мобільний принтер, сканер, комп’ютер, транспорт, підвищується ступінь виникнення пригод у зв’язку зі збільшенням навантаження на людину, при постійному ускладненні системи людина-машина. Розглянемо докладніше ситуації з транспортними засобами. Статистика нещасних випадків свідчить, що найбільш частою причиною подій на транспорті є помилкові дії людини. Частина транспортних пригод, з цієї причини складає майже половину всіх випадків. На всіх видах транспорту 60-90% аварій і травм відбувається у зв’язку з запізнилися або помилковими діями людини. На тлі скорочення абсолютного числа нещасних випадків людина, завдяки застосуванню вдосконаленої техніки, залишається більш слабкою ланкою, а його можливості, порівняно з технічними засобами, обмежені і не завжди можуть бути в цілому реалізовані.

Навчання працівників на підприємстві

В системі заходів підвищення якості та ефективної роботи на транспорті, забезпечення безпеки руху, зниження виробничого травматизму, професійних захворювань, раціонального використання трудових ресурсів, дуже важлива роль належить технічного навчання.

Найкращий спосіб організації та проведення технічного навчання працівників, коли працівники займаються самопідготовкою, готують питання до занять, для цього тематика занять повинна бути заздалегідь доведена до навчаються з розподілом конкретних питань кожному.

Необхідно привчати виконавців регулярно повторювати вимоги інструкцій для зміцнення знань.

При виклику на випробування необхідно вимагати прибуття цього працівника на випробування з конспектом розділу інструкції, за яким було допущено порушення. Конспектуючи, працівник намагається вибрати суть розглянутого питання і глибше в нього вникає.

Навчання працівників на підприємстві має виглядати так:

Розробляється графік з встановленими датами проведення технічних занять, з яким повинні бути ознайомлені всі причетні працівники.

Збір групи на певний графіком день для проведення занять, за участю працівників суміжних професій.

Вступне виступ керівника групи, вивчення нових положень, інструкцій, наказів, розпоряджень та інших документів.

Почергове виступ працівників, з викладенням теми, доведеної працівникові заздалегідь для підготовки.

Усна, у вигляді опитування або письмова, у вигляді тестування, перевірка знання засвоєного матеріалу, з отриманням заліку.